Sponsorklik

Privacy Statement

In verband met nieuwe Europese Regelgeving rond privacy, bekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en internationaal bekend als GDPR), voert B.O.B. een aantal aanpassingen door. Hieronder vindt u hiervan een overzicht.
Privacy

 

Privacy Policy

Basketbalvereniging Oud-Beijerland, gevestigd aan Postbus 1076, 3260 AB Oud Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postbus 1076, 3260 AB Oud Beijerland of info@bob-basketball.nl

Stephan Blom is de Functionaris Gegevensbescherming van B.O.B.. Hij is te bereiken via stephan_blom@msn.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

B.O.B. verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging en je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Geboorteplaats

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

B.O.B. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-          gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stephan_blom@msn.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B.O.B. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van jouw betaling

-          Verzenden van onze nieuwsbrief

-          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om het lidmaatschap te onderhouden en uit te kunnen voeren

-          B.O.B. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

B.O.B neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. B.O.B gebruikt alleen een online boekhoudsysteem en ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B.O.B. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 2 jaar na einde lidmaatschap > Voor financiële redenen en (toekomstig) lidmaatschap

Wie heeft er toegang?

Ledenadministratie heeft toegang tot alle gegevens van de leden.

Penningmeester heeft toegang tot alle gegevens van de leden.

Overig bestuur (voorzitter/technische commissie/website beheerder) heeft toegang tot alle gegevens om te allen tijden inzage te kunnen krijgen wanneer nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

B.O.B. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting. Denk hierbij aan:

-          NBB

-          Sportlink

De verantwoording van de gegevens bij Sportlink ligt in dezen bij de NBB.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B.O.B. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B.O.B en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stephan_blom@msn.com. Het enige wat zelf aangepast kan worden is de pasfoto in Sportlink.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, of iemand van het bestuur persoonlijk aan te spreken. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

B.O.B. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B.O.B. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stephan_blom@msn.com

27-05-2018 | Privacy | 394
SPONSORS
GeboGelato TrimphCargo Wijntje Het Andere Kantoor George vEttinger Woonatelier TCBZ R&P Rentokil DNA