Sponsorklik

Aanmelden B.O.B.

Hier volgt informatie over het lidmaatschap van Basketballvereniging Oud-Beijerland (B.O.B.).Lid worden van Basketballvereniging Oud-Beijerland (B.O.B.)


Heb je interesse om lid te worden van B.O.B.?

Je bent welkom op onze trainingsavonden. Als je vooraf contact opneemt met ons, kunnen we je informeren bij welke trainingsgroep je vrijblijvend drie keer kunt meetrainen om sfeer te proeven. 

We trainen in de Carla de Liefde sporthal aan de Polderlaan 4 te Oud-Beijerland (naast de Willem van Oranje).

 

Contributie seizoen 2018-2019.

 

Competitie spelend

Niet competitie spelend

 

2018-2019

2018-2019

Peanuts

 

140,00

U10

186,50

162,50

U12

186,50

162,50

U14

212,50

183,50

U16

212,50

183,50

U18

237,50

196,50

Senioren (>18)

275,50

208,50

Recreanten

 

159,50

 

Jaarcontributie en opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap en de contributie geldt voor een heel seizoen (van september tot juli).

Indien men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie pro rato worden berekend.

Bij het lidmaatschap zit automatisch een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen welke lopen via de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Dit geldt ook voor alleen trainende leden en recreanten.

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten etc. mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging, organisatie of sportbond, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar eerder genoemde activiteiten vice versa, mits de heen- en terugreis geschiedt binnen een tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd.

Ieder team dat competitie speelt beschikt over een eigen tas met tenues. Voor het gebruik van dit tenue betaal je als spelend lid jaarlijks kledingbijdrage. Dit bedrag wordt samen met de contributiekosten in rekening gebracht. Het tenue blijft eigendom van de vereniging.

Om je aan te melden als lid kan je gebruik maken van dit online Inschrijfformulier.

De contributie facturen worden per e-mail verzonden. Graag de contributie over maken naar IBAN rekeningnummer NL88 ABNA 0974838403 t.n.v. Basketballvereniging Oud-Beijerland, onder vermelding van het factuurnummer. Er wordt geen acceptgiro gestuurd !

OPZEGGEN van je lidmaatschap kan per half jaar en moet vóór 1 NOVEMBER of  vóór 1 JUNI van het lopende seizoen.

Dit kan door een mailtje te sturen naar Joor Zwijgers (ledenadministratie@bob-basketball.nl).

Let op ! Bij opzegging na 1 november wordt het contributiebedrag voor het gehele seizoen in rekening gebracht. Bij opzegging na 1 juni van het seizoen wordt de helft van de aan B.O.B. verschuldigde contributie in rekening gebracht, vermeerderd met de bondskosten voor het nieuwe seizoen. Deze bondskosten worden jaarlijks vastgesteld.

29-01-2015 | Aanmelden | 283
SPONSORS
GeboGelato TrimphCargo Wijntje Het Andere Kantoor George vEttinger Woonatelier TCBZ R&P Rentokil DNA