Online spelregels leren; de eerste stap naar BS2

Opleiding Basketball Scheidsrechter Niveau 2

Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de basketballers te bevorderen, is er de introductie van de website ‘Masterz’ met de mogelijkheid je Spelregelbewijs te halen.

Masterz
Via deze officiële NBB-site spelers (en alle andere geïnteresseerden) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen. Met hulp van deze site kunnen we van jongs af aan de regels leren, accepteren en juist toepassen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien brengt het beheersen van de regels de winst dichter bij!

Vanaf dit seizoen is het mogelijk je spelregelbewijs te halen. Iedereen tussen de 14 en 18 jaar zal dit bewijs dienen te halen. Binnenkort krijgen de leden die nog geen F-diploma hebben en ouder dan 14 zijn, inlogcodes voor deze site. Dan sturen we ook een uitnodiging voor de startbijkomst voor het behalen van het diploma Basketbals Scheidsrechter niveau 2 (voorheen F diploma).

Wat kan je vinden op deze site? 
Op www.basketballmasterz.nl vind je de spelregels van basketball in heldere taal. Je vindt er uitleg over de twintig belangrijkste spelsituaties. Je kunt er oefentoetsen maken zoveel als je wilt. Je ziet veel herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.