B.O.B. gedragsregels

Als lid van B.O.B. vertegenwoordig je de club. Wij dragen dit uit door sportief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. Dit geldt zowel voor de trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!!

Binnen B.O.B. gedragen wij ons volgens de volgende regels:

1) Gelijkheid, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit

2) Hulpvaardigheid en saamhorigheid

3) Sportiviteit

4) Geweld (verbaal of fysiek) wordt niet getolereerd

5) Afblijven van andermans eigendommen

6) Luisteren naar trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters

7) En accepteren van hun beslissingen

8) Nakomen van afspraken

9) Fatsoenlijk gebruiken van de accommodaties en faciliteiten

10) Verantwoordelijkheid nemen voor de kleding, trainings- en wedstrijdmaterialen

Help elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Maak het bespreekbaar bij elkaar, de trainers, coaches en het bestuur.

Alleen door samen te werken, een team te zijn en je te houden aan de gestelde gedragsregels houden we de naam van B.O.B. hoog en creëren we een gezellige en veilige vereniging.