Algemene Leden Vergadering 2019

Vrijdag 25 oktober is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hot topic tijdens de vergadering is de contributieverhoging. Daarna sluiten we af met een drankje in onze nieuwe kantine.

Agenda en stukken kunt u vinden in PDF formaat in onderstaande links:

Agenda en stukken ALV 2019

Notulen vorige ALV