COVID-19 Regels

9-9-2020
Bekijk de PDF versie

COVID-19 REGELS TIJDENS WEDSTRIJDDAGEN BIJ BOB – OUD BEIJERLAND

Bekijk de PDF versie hier.

De regels zijn gebaseerd op de regels zoals gesteld door het RIVM, het NOC-NSF, de NBB en BRES.

ALGEMENE REGELS

 • Gebruik je gezonde verstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Pas de Hygiëne toe, was je handen, gebruik desinfecterende gel.
 • Houd 1,5m afstand (buiten het veld).
 • Vermijd drukte.
 • Publiek en spelers mogen niet zingen en schreeuwen.
 • Schud geen handen.
 • Volg de regels van de GGD als je positief getest bent of wanneer iemand binnen het gezin positief getest is.
 • Als je ziek bent meld dit bij trainer/coach/teammanager.
 • Bij besmetting(en) binnen het team dient dit terstond aan het bestuur gemeld te worden.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de coördinatoren.
 • Ouders informeer uw kinderen omtrent deze regels.

BIJ THUISWEDSTRIJDEN

 • Houd je aan de regels van de NBB, zoals omschreven in het protocol basketball competities (de laatste versie is te vinden op basketball.nl).
 • Trainer/coach op 1,5 m afstand van de groep.
 • Maximaal twee stafleden per team.
 • Indien de weersomstandigheden het toelaten de nooddeuren open zetten voor ventilatie.
 • Voor de wedstrijd is er geen toegang tot de kleedkamers, kom omgekleed naar de wedstrijd.
 • Na de wedstrijd is er de mogelijkheid om te douchen, de voorkeur gaat uit naar thuis douchen.
 • Als je geen wedstrijd hebt dan kom je niet naar de zaal.
 • Kleedkamers benaderen via de hal.
 • Vanaf 18 jaar ook in de kleedkamers 1,5m afstand, dus niet met teveel tegelijk in een kleedkamer.
 • Spelers gebruiken de toiletten in de kleedkamers.
 • Bij hulp bij jeugdteams maximaal 3 ouders per kleedkamer.
 • Maximaal twaalf toeschouwers boven 18 jaar per team op de tribune.
 • Toeschouwers alleen plaatsnemen volgens aanwijzing op de zitplaatsen.
 • Alle toeschouwers (ook als ze tot 1 huishouden horen) dienen 1,5 meter uit elkaar te zitten. Het is voor de coördinatoren anders niet te handhaven.

BIJ UITWEDSTRIJDEN

 • Bij uitwedstrijden gaan maximaal 4 ouders mee om te rijden.
 • Zorg er voor dat je de Covid-19 regels kent van de vereniging waar je gaat spelen en houd je hieraan.
 • Spreek kort voor vertrek af en verzamel niet in de gang van de sporthal maar buiten.
 • Bij het vervoer met auto’s naar uitwedstrijden adviseren wij personen van 13 jaar en ouder welke niet tot één huishouden behoren een mondkapje te dragen.

BEZOEKENDE TEAMS

 • Maximaal 4 chauffeurs meebrengen.
 • Teams mogen maximaal bestaan uit twaalf spelers/sters en twee stafleden.
 • De door BOB opgestelde Covid-19 regels dienen gerespecteerd te worden.
 • Spreek kort voor vertrek af en verzamel niet in de gang van de sporthal maar buiten.
 • Kom omgekleed naar de wedstrijden, gebruik van de kleedkamers voor de wedstrijden is niet toegestaan.
 • Douchen na de wedstrijden kan beperkt en kort, met in achtneming van de geldende afstand regels.

IN DE SPORTHAL EN DE KANTINE

 • Als je de sporthal binnenkomt registreer je jezelf bij de mensen bij de deur.
 • Desinfecteer je handen.
 • De gang is geen samenkomstpunt.
 • Ouders van jeugdteams houden 1,5 m afstand tot elkaar, maar dragen zelf de verantwoording hiervoor.
 • Niet tegelijk naar boven en naar beneden over de trap.
 • Via de trap in de gang naar boven en via de trap bij kleedkamer 4 naar beneden.
 • Kom niet veel te vroeg naar de wedstrijd, het is niet de bedoeling om dan te verblijven in de kantine, op de tribune of in de zaal.
 • Gebruik van toiletten in de gang: hanteer de 1,5m regel.
 • Houd je aan de aangegeven looprichtingen in de gangen en de kantine.

IN DE ZAAL TIJDENS WEDSTRIJDEN

 • Zorg voor voldoende afstand van elkaar op de wisselbank.
 • Alleen de spelers van de teams, de coaches, de tafelaars en de scheidsrechters zijn in de zaal.
 • Bij wedstrijden vanaf U14 wedstrijdtafels 1 meter uit elkaar.
 • Wedstrijdbesprekingen in de zaal niet in de kleedkamers.
 • Gebruik alleen je eigen bidon/fles om te drinken.
 • Scheidsrechters nemen hun eigen scheidsrechters fluit mee.

IN DE KANTINE (5e KWART)

 • Gebruik alleen de zitplaatsen, niet staan.
 • Afhalen consumptie bij de aangegeven positie aan de bar.
 • We betalen (zoals gebruikelijk) contactloos.
 • Er wordt geen alcohol geschonken.
 • Meubilair mag niet worden verplaatst.
 • Bij wedstrijden vanaf U14 wedstrijdtafels 1 meter uit elkaar.
 • Helaas is de kantine geen ontmoetingsplaats, maar slechts beschikbaar voor het nuttigen van een beperkt aantal consumpties.

Helaas hebben we deze strenge maatregelen moeten treffen om verdere uitbraak van het virus te voorkomen, maar toch met elkaar onze mooie sport uit te kunnen oefenen. Het is zaak het virus buiten de vereniging en de sport te houden. Als er versoepelingen mogelijk zijn dan zullen wij de eersten zijn om hier naar te kijken. Durf elkaar ook aan te spreken op het moment dat iemand zich niet aan de regels wil houden. Wij zijn ons er van bewust dat deze regels niet altijd zullen bijdragen tot de gewenste sfeer binnen de club, maar het is noodzakelijk.

Het bestuur van BOB.

 

Wij kunnen dit niet alleen, we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens wedstrijddagen willen optreden als coördinator.