Nieuwsbrief Voorjaar 2021

09-03-2021

Nieuwsbrief voorjaar 2021

Beste BOB leden,
Hierbij een Nieuwsbrief met informatie over de contributie voor het lopende ‘Corona’ seizoen en een bericht met betrekking tot de ledenadministratie. Vanaf volgende week hopen we op het pleintje van de Willem te kunnen basketballen. Via de team Apps is daar al informatie over gedeeld en staat het tijdschema op de website. Misschien kunnen we voor de zomer nog de zaal in en wat oefenpotjes plannen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV van het lopende seizoen was gepland in oktober maar is tot nu toe niet doorgegaan vanwege de opgelegde Corona beperkingen. De financiële verantwoording van het vorige seizoen en de begroting voor het lopende seizoen zijn dus tot nu toe nog niet aan de ledenvergadering voorgelegd. We hopen zodra de versoepelingen dit toelaten, een ALV te organiseren.

Voorstel aanpassing contributie BOB jaargang 2020/2021
Uitgangspunten van het voorstel
Vaststelling van de contributie zo kosten neutraal mogelijk ten opzichte van de kosten van het seizoen
Bijdrage van de leden naar rato van de tijd dat er binnen gebasketbald kon worden op basis van 9 maanden dat er normaal gesproken gebasketbald wordt.

Verdeling van de bondskosten gelijk naar alle leden (aangezien de NBB de volledige bondskosten voor alle leden heeft doorberekend)
Verwachte kosten voor het hele seizoen 2020/2021: € 21.000,00

Periodes dat er gebasketbald kon worden door de verschillende teams;
Senioren, U22 en U20 hebben tot medio oktober kunnen basketballen. Dat is 1,75 maand van de normale 9 maanden. Dus 20% van de tijd
De overige jeugdteams hebben tot medio december kunnen basketballen. Dat is 4 maanden van de normale 9 maanden. Dus 45% van de tijd.

Bondkosten van de NBB
Ongeacht het feit dat er veel minder tijd is geweest om te basketballen zijn de bondskosten voor 100% doorbelast aan de vereniging. Dit zorgt ervoor dat de vaststelling van de aangepaste contributie hoger zal zijn, dan op basis van bovengenoemde tijd kan worden verwacht.

Voorstel aangepaste contributie
Voor alle leden wordt de contributie aangepast op basis van 2 componenten:
15% van de originele contributie (vanwege de bondskosten).

Het percentage van de originele contributie dat op basis van de tijd gebasketbald kon worden.
Dit resulteert voor senioren, U22 en U20 in een contributie van 35% van de originele contributie (15% + 20%) overige jeugdteams in een contributie van 60% van de originele contributie (15% + 45%). 

Hieronder de uitwerking per categorie:

Team

Originele contributie

Nieuwe Contributie

U10 spelend

€ 229,00

€ 137,40

U12 spelend

€ 229,00

€ 137,40

U14 spelend

€ 259,00

€ 155,40

U16 spelend

€ 259,00

€ 155,40

U18 spelend

€ 289,00

€ 173,40

U20 spelend

€ 329,00

€ 115,15

U22 spelend

€ 329,00

€ 115,15

Senioren spelend

€ 329,00

€ 115,15

Peanuts

€ 159,00

€ 95,40

recreant U10

€ 184,00

€ 110,40

recreant U12

€ 138,00

€ 82,80

recreant U14

€ 147,00

€ 88,20

recreant U16

€ 147,00

€ 88,20

recreant U22

€ 185,00

€ 64,75

Recreant senioren

€ 185,00

€ 64,75

Leden die het originele bedrag hebben overgemaakt en dus teveel betaald hebben, kunnen kiezen uit twee opties:

Het teveel laten terugstorten en dat via een mail aan onze penningmeester laten weten (penningmeester@bob-basketball.nl).
Het bedrag volgend seizoen in minder krijgen op de nota voor 2021/22. Voor deze optie hoef je niets te ondernemen.

Ledenadministratie
Dit seizoen zullen we geen competitie duels meer zullen spelen. Op 1 juni eindigt officieel ons basketbalseizoen. Er zijn al enkele leden die de afgelopen maanden hebben aangegeven hun lidmaatschap te willen opzeggen.

Graag vernemen we van jullie op tijd als je volgend seizoen geen lid wilt blijven! Er kunnen nu eenmaal redenen zijn dat je (even) geen lid meer wilt zijn van B.O.B. Meld je af vóór 1 juni a.s. via de mail / website of per post. Als je afmelding ná deze datum binnenkomt ben je helaas verplicht tot het betalen van contributie voor het volgende seizoen.

Tot slot:
– Een schuldvrijverklaring ontvang je op aanvraag.
– Wil je volgend seizoen competitie gaan spelen?
– Langdurig geblesseerd?
– Verhuisd?
– Een nieuw telefoonnummer, of e-mailadres?

Laat het mij weten, zodat ik de gegevens kan verwerken in de ledenadministratie.

Joor Zwijgers, ledenadministratie
ledenadministratie@bob-basketball.nl