Gedragscode

Onze regels

Gedragscode

Gedragscode B.O.B.

Als lid van B.O.B. vertegenwoordig je de club. Wij dragen dit uit door sportief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. Dit geldt zowel voor de trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!!

Binnen B.O.B. gedragen wij ons volgens de volgende regels:

1) Gelijkheid, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit

2) Hulpvaardigheid en saamhorigheid

3) Sportiviteit

4) Geweld (verbaal of fysiek) wordt niet getolereerd

5) Afblijven van andermans eigendommen

6) Geen machtsmisbruik of seksuele intimidatie zoals:
– doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
– seksueel getinte verbale intimiteiten

7) Geen seksuele handelingen of seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar

8) Luisteren naar trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters

9) En accepteren van hun beslissingen

10) Nakomen van afspraken

11) Fatsoenlijk gebruiken van de accommodaties en faciliteiten

12) Verantwoordelijkheid nemen voor de kleding, trainings- en wedstrijdmaterialen

Help elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Maak het bespreekbaar bij elkaar, de trainers, coaches en het bestuur.

Alleen door samen te werken, een team te zijn en je te houden aan de gestelde gedragsregels houden we de naam van B.O.B. hoog en creëren we een gezellige en veilige vereniging.

Sponsoren

Wilt u ook sponsor worden?

Mail naar info@bob-basketball.nl