Vervoer

Vervoer naar wedstrijden

Vervoer naar wedstrijden

Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt bij de senioren onderling geregeld. Bijna altijd gaat men met eigen vervoer en worden er afspraken gemaakt over het aantal rijbeurten. Bij de jeugdteams wordt het vervoer geregeld door de coach of begeleider, die daarbij sterk afhankelijk is van de medewerking van de ouders/verzorgers. Wanneer iedere ouder/verzorger zich 3 à 4 keer per seizoen beschikbaar stelt om zijn/haar zoon of dochter en zijn/ haar teamgenoten naar een uitwedstrijd te rijden, zijn onverwachte vervoersproblemen de wereld uit. Meestal stelt de coach twee keer per seizoen een vervoerschema op, zodat ouders/verzorgers tijdig weten wanneer het hun beurt is.

Ingeval onverhoopt ingeroosterde ouders niet beschikbaar kunnen zijn, worden zij geacht zelf te zorgen voor vervanging door ander ouders/verzorgers in het team. Afhankelijk van de onderlinge afspraken kan een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Sponsoren

Wilt u ook sponsor worden?

Klik hier